Coaching Staff

2017 – 2018 Coaching Staff

Bob GilletteHead Coach
Email: uribc65@verizon.net

Dante ProcopioAssistant Coach
Email: dmprocopio26@gmail.com 

Dominic Campione, Assistant Coach 
Email: dccampione@my.uri.edu